STOPKOR S.C.
Z  KOROZJĄ  WALCZYMY  OD  LAT
                 KOROZJA  TO WCIĄŻ POWAŻNY PROBLEM PRODUCENTÓW I WŁAŚCICIELI SAMOCHODÓW.                              
     Pojazdy dzisiaj podlegają szybszej degeneracji mimo nowych technologii w powierzchniach lakierniczych,rozwiązań I udoskonalania materiałów używanych do produkcji samochodów. Problem istnieje nadal i dotyczy coraz młodszych aut.
               
PRZYCZYNY KOROZJI
    Korozje przyspieszają: kwaśne deszcze, duża wilgotność powietrza, tony soli drogowej zimą na drogach i piasku,odchody ptasie,niewłaściwa aplikacja materiałów lakierniczych i eksploatacja auta, brak garażowania,zła pielęgnacja,uszkodzenia i kolizje drogowe.  Nie ma znaczenia czy klimat jest suchy, wilgotny czy morski,różnica będzie w szybkości zachodzących zmian. Agresywność atmosfery rośnie wraz ze wzrostem wilgotności i zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych, płynnych i gazów: kurz, piasek, pył węglowy, mgła,para wodna nasycona gazami i związkami chemicznymi, dwutlenek węgla, siarki, tlenek azotu, amoniak itp.Cząsteczki stałe mogą osiadać na powierzchni powodując mechaniczne niszczenie warstw ochronnych lub rozpuszczając się w wodzie pokrywać powierzchnię zwiększając stężenie i agresywność.Przy wystarczającej ilości czasu, wody i tlenu każda powierzchnia żelazna ostatecznie przekształci się w rdzę i z czasem rozpadnie się kawałek po kawałku.

               ETAPY POWSTAWANIA KOROZJI

    Korozja perforacyjna - w skrócie oznacza dziurę, która powstała od wewnątrz.
Pęcherze- przyczyną może być nieprawidłowa aplikacja materiału lakierniczego i dostawanie się wody pod lakier,wskutek reakcji jaka zachodzi powstawanie ognisk korozji,lakier staje się miękki pod wpływem dotyku ugina się i prowadzi do powstania  pęcherzy na powierzchni.
Wrzody- miejscowa korozja, powoduje uszkodzenie porów metalu i wgłębienia,które może być przyczyną pęknięć metalu lub stopu metalu. Występują blisko siebie w postaci chropowatej powierzchni.
wżery- charakteryzuje się punktowym ubytkiem masy stali.Pojawia się ona przeważnie na wszelkiego rodzaju niejednorodnościach wewnętrzych metalu (wtrącenia niemetaliczne, wydzielenia, odkształcenia) i zewnętrznych (krawędzie, zarysowania, wgniecenia,itd.).
Korozja szczelinowa- to rodzaj intensywnej korozji często luki w powierzchni na narożnikach na złączeniach,połączeniach, pod główką nitów i śrub. Jest to dość skomplikowany proces, może pojawiać się też na powierzchniach pokrytych piaskiem, brudem.
POWRÓT