STOPKOR S.C.
Z  KOROZJĄ  WALCZYMY  OD  LAT
POWRÓT
     WARUNKI  3 LETNIEJ GWARANCJI NA WYKONANĄ POWŁOKĘ       
                                ANTYKOROZYJNĄ PODWOZIA


1) Wykonanie w naszym warsztacie corocznego przeglądu stanu powłoki antykorozyjnej
    najpóżniej miesiąc przed upływem pełnego roku od daty wykonania usługi.Zakres
    przeglądu :
  -  umycie podwozia
  -  uzupełnienie drobnych uszkodzeń warstwy zabezpieczającej

2) Brak znaczących uszkodzeń mechanicznych powłoki antykorozyjnej