WYKONUJEMY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI    STALOWYCH FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI W KLASACH ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ:


- R15
- R30
- R60
STOPKOR S.C.
Z  KOROZJĄ  WALCZYMY  OD  LAT
POWRÓT